AKTUALNOŚCI

O FIRMIE

MPRD Spółka z o.o. w Chełmie to przedsiębiorstwo działające jako spółka miejska od 2000 roku. Powstała w wyniku przejęcia części majątku Zarządu Dróg Miejskich, zakładu, usług i produkcji pomocniczej oraz pracowników tej jednostki organizacyjnej i przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa na podstawie umowy Spółki zawartej Aktem notarialnym repertorium A Nr. 46032000, z dnia 08.06.2000r. ze zmianami (tekst jednolity akt notarialny z dnia 07.06.2004r. repertorium A Nr. 27522004).

Chociaż nasze przedsiębiorstwo powstało 1 lipca 2000 roku, to posiada długoletnie, szerokie doświadczenie – bowiem firma kontynuuje przedmiotową działalność sięgającą 1973r.

Nasza kadra to ludzie wykształceni, zaangażowani w swoją pracę, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający wymagane uprawnienia. Posiadanie stałej i odpowiednio przeszkolonej siły roboczej daje możliwość ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych robót i wydajności pracy oraz pewność, że potencjał techniczny Przedsiębiorstwa jest prawidłowo wykorzystany.

Przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia wykazuje stały rozwój. Świadczą o tym rosnące obroty. Cieszymy się również zaufaniem banków, co przejawia się między innymi udzielaniem przez nie odpowiednich gwarancji przy realizacji robót.

Zimowe utrzymanie

Zimowe oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów odbywać się będzie wg ustalonej kolejności, zgodnie z poniższymi wykazami. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych przypomina, że właściciele nieruchomości ( tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w trwałym zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, prowadzący sklepy, punkty usługowe itp.) są zobowiązani do :

- oczyszczania chodników ze śniegu i błota śnieżnego wzdłuż nieruchomości,

- zwalczania gołoledzi na chodnikach wzdłuż nieruchomości poprzez posypywanie materiałem szorstkim,

- likwidację sopli lodowych zwisających z dachów budynków, balkonów itp.

Zgarnianie śniegu i błota śnieżnego winno odbywać się w taki sposób aby nie utrudniało ruchu pieszego i kołowego. Śniegu nie wolno gromadzić na przejściach, przejazdach oraz studzienkach ściekowych. Nawet w przypadkach gdy Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) ww. użytkownicy nie są zwolnieni z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości. Systematyczną kontrolę realizacji obowiązków właścicieli, o których mowa wyżej, prowadzi Straż Miejska. Uwagi dotyczące stanu chodników prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej pod nr tel.: 564-96-60.

 

Podajemy numery telefonów, pod którymi można kontaktować się w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg:

 tel. 82 565 27 14, 82 565 48 12   tel. kom. 660 511 009 (całodobowo)

Dokumenty do pobrania:

Wykaz ulic krajowych wojewódzkich i powiatowych miasta Chełm

Wykaz chodników na ulicach miasta Chełm

OFERTA

Wykonujemy i polecamy swoje usługi w zakresie:

Budowy, modernizacji, przebudowy i remontów: dróg, ulic, chodników i parkingów;
Robót ziemnych;
Nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych;
Ustawienia krawężników , obrzeży betonowych;
Oznakowania pionowego i poziomego dróg;
Produkcji i sprzedaży: mas bitumicznych, betonu towarowego; kostki chodnikowej; krawężników , obrzeży betonowych;

Usługi laboratorium drogowego w zakresie badań materiałów i nawierzchni:
projektowanie i badanie mas bitumicznych; badanie gruntów i kruszyw mineralnych;

Usługi transportowe i sprzętowe: dźwig,  koparki,  spycharki i samochody samowyładowcze;

Wycinka drzew, krzewów oraz koszenie trawników;

 

KONTAKT

Zarząd Spółki:

Prezes

Andrzej Serafin

mail: prezes@mprdchelm.pl

Kierownik Robót

Małgorzata Kubiak
tel. 606839770

Kierownik Działu Transportu i Produkcji Pomocniczej

Krzysztof Skibiński
tel. 602473975

Marketing

tel. (082) 5654812 wew. 27
mail: marketing@mprdchelm.pl