AKTUALNOŚCI

O FIRMIE

MPRD Spółka z o.o. w Chełmie to przedsiębiorstwo działające jako spółka miejska od 2000 roku. Powstała w wyniku przejęcia części majątku Zarządu Dróg Miejskich, zakładu, usług i produkcji pomocniczej oraz pracowników tej jednostki organizacyjnej i przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa na podstawie umowy Spółki zawartej Aktem notarialnym repertorium A Nr. 46032000, z dnia 08.06.2000r. ze zmianami (tekst jednolity akt notarialny z dnia 07.06.2004r. repertorium A Nr. 27522004).

Chociaż nasze przedsiębiorstwo powstało 1 lipca 2000 roku, to posiada długoletnie, szerokie doświadczenie – bowiem firma kontynuuje przedmiotową działalność sięgającą 1973r.

Nasza kadra to ludzie wykształceni, zaangażowani w swoją pracę, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający wymagane uprawnienia. Posiadanie stałej i odpowiednio przeszkolonej siły roboczej daje możliwość ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych robót i wydajności pracy oraz pewność, że potencjał techniczny Przedsiębiorstwa jest prawidłowo wykorzystany.

OFERTA

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Chełmie proponuje Państwu skorzystanie z szerokiej gamy naszych usług. Mamy do zaoferowania potwierdzone wieloletnim doświadczeniem wykonawstwo następujących rodzajów robót:

 

W zakresie budownictwa komunikacyjnego i uzbrojenia terenu:

  • budowa, przebudowa, modernizacja dróg i ulic wszystkich rodzajów i klas;
  • budowa, przebudowa chodników, placów, ciągów pieszo — jezdnych;

W zakresie bieżącego utrzymania pasów drogowych:

  • oznakowanie poziome i pionowe dróg, ulic i placów;
  • remonty cząstkowe i kompleksowe wszystkich rodzajów nawierzchni dróg, ulic, placów i ciągów pieszo — jezdnych;
  • zimowe utrzymanie dróg i ulic;

W zakresie gospodarki terenami zielonymi:

  • zakładanie i pielęgnacja zieleńców;
  • zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, nasadzenia, wycinki, drzew i krzewów, frezowania pni;

W zakresie usług sprzętowych, laboratoryjnych:

  • wynajem sprzętu budowlanego (koparki, podnośnika samochodowego, dźwig samochodowy);
  • badanie zagęszczenia piasku w wykopach.

Świadczone usługi wykonujemy w oparciu o wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą uprawnienia branżowe, solidnie, terminowo, gwarantując wysoką jakość i konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy w wymienionych dziedzinach. Jesteśmy otwarci również na propozycje rozszerzenia działalności o nowe jej formy i kierunki.

KONTAKT

Zarząd Spółki:

Prezes

Piotr Urbanek

tel. 82 565 48 12 wew. 20

 

Kierownik Robót

Małgorzata Kubiak

tel. 82 565 48 12 wew. 27

tel. 606839770

 

Kierownik Działu Transportu i Produkcji Pomocniczej

Krzysztof Skibiński

tel. 82 565 45 12 wew. 33

tel. 602473975