ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych przypomina, że właściciele nieruchomości ( tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w trwałym zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, prowadzący sklepy, punkty usługowe itp.) są zobowiązani do :

  • - oczyszczania chodników ze śniegu i błota śnieżnego wzdłuż nieruchomości,
  • - zwalczania gołoledzi na chodnikach wzdłuż nieruchomości poprzez posypywanie materiałem szorstkim,
  • - likwidację sopli lodowych zwisających z dachów budynków, balkonów itp.

 

Zgarnianie śniegu i błota śnieżnego winno odbywać się w taki sposób aby nie utrudniało ruchu pieszego i kołowego. Śniegu nie wolno gromadzić na przejściach, przejazdach oraz studzienkach ściekowych. Nawet w przypadkach gdy Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) ww. użytkownicy nie są zwolnieni z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości. Systematyczną kontrolę realizacji obowiązków właścicieli, o których mowa wyżej, prowadzi Straż Miejska. Uwagi dotyczące stanu chodników prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej pod nr tel.: 82 564-96-60.

Informacje dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej lub złej organizacji ruchu drogowego można zgłaszać na stronie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - link do strony.

 

Podajemy numery telefonów, pod którymi można kontaktować się w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg:

tel. 82 565 27 14, 82 565 48 12

tel. kom. 660 511 009 (całodobowo na czas trwania akcji Zimowego Utrzymania Dróg)

oraz interwencyjny w sprawach ubytków w jezdniach na terenie miasta Chełm

 

Zimowe oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów odbywać się będzie wg ustalonej kolejności, zgodnie z poniższymi wykazami.

Wykaz ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych miasta Chełm wg standardów

Wykaz chodników na ulicach miasta Chełm wg kolejność zimowego utrzymania